Thiết bị viễn thông - Công nghệ thông tin

- Hệ thống công nghệ thông tin

- Máy tính, cơ sở hạ tầng, thiết kế

- Các hệ thống an ninh mạng

- Cyber

- Hệ thống cảnh báo sớm

- Các hệ thống cho thành phố an toàn

 

Tin liên quan

Setech